O autorze
dr ekonomii, absolwent filozofii - jestem adiunktem na Akademii Sztuki w Szczecinie,zajmuję się rynkiem sztuki,

Poznań - miasto prywatne.

nikt z wymienionych na plakacie gości nie przybył na spotkanie.
Poznański Urząd Miasta po raz kolejny rozpisał konkurs na dyrektora galerii Arsenał. Poprzedni rozpisany ponad pół roku temu został z mętnych powodów przerwany, kolejne próby powołania dyrektora bez konkursu zostały wstrzymane przez rozsądną decyzję Ministra Kultury. Działo się to przy dużej mobilizacji środowiska domagającego się nieco bardziej transparentnych reguł przeprowadzania procedury niż te na, które mentalne stać poznańskich decydentów.

Podczas grudniowego spotkania w galerii pracownicy i osoby zaangażowane dotychczasowe działania na rzecz przeprowadzenia przejrzystej procedury zaproponowali zestaw postulatów, które miałyby być zastosowane podczas kolejnego konkursu. Na otwarte spotkanie nie przyszli przedstawiciele samorządu, tłumacząc się sposób który uwłacza przyzwoitości.

Działania wobec Galerii Arsenał wynikały z dwu źródeł - braku znajomości obowiązującej ustawy o instytucjach kultury oraz przemożnego przekonania, że fakt zasiadania na jednym czy drugim stołku samorządowym jest równoznaczny z posiadaniem nieograniczonej władzy na swoim poletku.

Podobnie jest traktowany poznański teatr 8 dnia, który lokalni radni uzbrojeni w religijno-ideologiczna misję chcą raz po raz likwidować, lub sabotować pracę.

Polecam lekturę tych postulatów, gdyż ich oczywistość pokazuje jakim bagnem stała się codzienna praktyka konkursowa w samorządach, skoro należy domagać się tak elementarnych rzeczy.

1. imiona i nazwiska kandydatów powinny być zamieszczone na stronie internetowej UMP dzień po posiedzeniu formalnym komisji

2. skład komisji konkursowej powinien być zamieszczony na stronie internetowej UMP przed obradami komisji

3. powinny być dwa protokoły z obrad komisji: jeden z obrad komisji z etapu formalnego, drugi protokół – z obrad komisji – etapu rozmów kwalifikacyjnych

4. regulamin konkursu na dyrektora/dyrektorkę Arsenału powinien być opublikowany na stronie internetowej UMP przed końcem naboru ofert, czyli przed 10 stycznia 2014, dotyczy to również składu komisji konkursowej

5. powinna być pełna jawność głosowania komisji konkursowej, już na etapie formalnym, jak także na etapie rozmów kwalifikacyjnych
6. protokół z prac komisji konkursowej po etapie formalnym powinien zostać opublikowany na stronie internetowej UMP najpóźniej 2 dni po zakończeniu obrad komisji


7. protokół z prac komisji konkursowej po etapie rozmów kwalifikacyjnych powinien zostać opublikowany na stronie internetowej UMP najpóźniej 2 dni po zakończeniu obrad komisji

8. przy głosowaniu podczas etapu rozmów kwalifikacyjnych powinni być obecni eksperci z zewnątrz, którzy w trakcie głosowania – sami nie mając możliwości głosowania, mogliby cały czas doradzać i przypatrywać się obradom

9. w pracach komisji konkursowej na obu etapach powinno być co najmniej 3 niezależnych ekspertów, obserwatorów, z głosem doradczym

10. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa powinni być obecni już od pierwszego etapu konkursu, tj. od obrad na etapie formalnym

11. czas obrad – tak na etapie formalnym jak i na etapie rozmów kwalifikacyjnych - powinien zostać tak zaplanowany, by umożliwić całej komisji konkursowej wnikliwe zapoznanie się z dokumentami kandydatów

12. podczas rozmów kwalifikacyjnych – w czasie drugiego etapu – powinien być przekaz na żywo, tzn. osoby zainteresowane powinny mieć możliwość wysłuchania i obejrzenia na żywo, w czasie teraźniejszym rozmów kwalifikacyjnych
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...